Robot SCARA do pomieszczeń wymagających zachowania wysokiej czystości (Cleanroom) typu YK-XGC/XC

Robot Scara do pomieszczeń wymagających zachowania wysokiej czystości (Cleanroom).

Typ YK-XGC/XC 

Klin osi Z jest pokryty mieszkiem wykonanym z mniejszej ilości materiałów emitujących pył, a pozostałe części ślizgowe są całkowicie uszczelnione.
Robot został specjalnie wykonany, tak aby zapobiec emisji pyłu
i zanieczyszczeń.

Długość ramienia: 180 mm do 1000 mm

Wlot powietrza: 30 do 60 Nℓ/ min.

Stopień czystości: KLASA ISO3
(ISO14644-1) CLASS10 (FED-STD-209D)

Maksymalna ładowność: 20 kg

Cechy

01 Pionowa konstrukcja mieszkowa poprawia niezawodność działania w warunkach czystych

Ponieważ zastosowano konstrukcję bezpaskową, nie występuje generowanie pyłu powodowane przez taśmę. Ponadto, ponieważ typ YK-XGC został odnowiony do struktury, w której miechy są zainstalowane na osi Z pionowo, niezawodność wydajności w warunkach czystych została jeszcze bardziej usprawniona.

02 Wysoka wytrzymałość

W wyniku zastosowania konstrukcji bezpaskowej, robot może pracować bez obaw o wydłużanie się pasów i zmiany sekularne.

Dodatkowo, mieszki zainstalowane na osi Z wykorzystują materiał o wysokiej wytrzymałości, aby zapewnić większą trwałość.

03 Całkowicie bezpaskowa konstrukcja zwiększa sztywność

Całkowicie bezpaskowa konstrukcja została osiągnięta dzięki zastosowaniu struktury bezpośredniego sprzężenia osi ZR. Ponieważ reduktor prędkości jest sprzężony z osią obrotu końcówki, tolerowany moment bezwładności osi R jest bardzo wysoki, a ruch z dużą prędkością jest możliwy nawet w przypadku ciężkiego przedmiotu obrabianego lub przedmiotu o dużym przesunięciu.

Dokumentacja techniczna

Funkcje       Specyfikacja