Robot lutowniczy REECO RE-2100

Dostępny w obudowie Classic oraz Premium.

Robot lutowniczy REECO RE-2100

Automatyczne pozycjonowanie detalu (mechaniczne lub
z wykorzystaniem systemu wizyjnego)

Parametry procesu kontrolowane przez sterownik PLC

Podajnik spoiwa z możliwością dowolnej konfiguracji profilu podawania

Ponad 40 różnych typów grotów

Moc indukcyjna do dyspozycji grota: 150W

Czyścik mechaniczny grota

Transport In-Line lutowanego detalu

Modułowa budowa urządzenia

Możliwość sterowania profilem lutowania dla każdego punktu

Możliwość pracy w automatycznej linii z innymi urządzeniami

Możliwość lutowania w osłonie azotu

Średnice obsługiwanego spoiwa: 0,8 mm | 1,0 mm | 1,2 mm
Szerokość obsługiwanych aplikacji: 350 mm
Długość obsługiwanych aplikacji: 420 mm

Skontaktuj się z Doradcą Techniczno-Handlowym

Pobierz broszurę

01 Opcje

System wizyjny do pozycjonowania detalu

System wizyjny do kontroli po procesie lutowania

Dane statystyczne dostępne przez protokół OPC UA

Możliwość wprowadzenia identyfikowalności produktu

Możliwość wymiany głowicy do lutowania na głowice o innej funkcjonalności

02 Zalety

Możliwość pracy w linii dzięki komunikacji SMEMA

Współpraca z drutem lutowniczym o średnicy od 0,5 do 1,5 mm, zarówno z rdzeniem z topnikiem jak i bez niego

Maszyna wyposażona w transport krawędziowy i komunikację SMEMA

Stacja automatycznego czyszczenia grotów

03 Specyfikacja

04 Przykłady aplikacji

05 Opcje obudowy

Dodatkową opcją konfiguracji obudowy robota Reeco stanowią kurtyny świetlne.

Ostrzegawcze kurtyny świetlne zapewniają bezpieczeństwo pracy w obszarach wysokiego ryzyka.

Niewidzialne pole ochronne zapewnia bezpieczeństwo w strefach zagrożenia. Przerwanie wiązki światła skutkuje natychmiastowym wykonaniem polecenia bezpiecznego wyłączenia. Dzięki wąskiej konstrukcji, kurtyny umożliwiają stworzenie ergonomicznego środowiska pracy w aplikacjach wymagających oszczędności miejsca.

Kurtyny są zintegrowane z robotem, co w przypadku ingerencji człowieka podczas pracy robota prowadzi do natychmiastowego wyłączenia robota.

05 Dokumenty