Roboty do pomieszczeń czystych (siłowniki do pomieszczeń czystych)

Roboty jednoosiowe, kartezjańskie i SCARA do pomieszczeń czystych o klasie czystości 10.

Siłownik elektryczny przeznaczony do pracy z elementami elektronicznymi, żywnością i sprzętem medycznym w pomieszczeniach czystych. Wysoce szczelna konstrukcja umożliwia zapobieganie emisji pyłów i poprawę wydajności ssania, co pozwala uzyskać zarówno wysoki stopień czystości, jak i wysoką wydajność. Siłownik ten przyczynia się do automatyzacji i oszczędności pracy systemu produkcyjnego w pomieszczeniu czystym.