Filmy video prezentujące przykłady zastosowania robotów przemysłowych

Prezentujemy Państwu filmy video oraz konkretne przykłady zastosowań robotów przemysłowych w transporcie, montażu, przełączaniu nośników, dokręcaniu śrub, wierceniu, uszczelnianiu (powlekaniu), paletyzowaniu, lutowaniu, śledzeniu przenośnika i przetwarzaniu obrazu.

Linia montażowa o wysokiej przepustowości
oparta na modułowych przenośnikach liniowych LCM100 (1).

Linia wykorzystuje następujące roboty Yamaha: Przenośnik liniowy LCM100, robota Kartezjańskiego oraz robota liniowego z napędem jednoosiowym.

Na Międzynarodowej Wystawie Robotów 2013 pokazano konfigurację demonstracyjną „linii montażowej prędkościomierza Yamaha” dla sportowego modelu Yamaha PAS. Jest to unikalny system wykorzystujący wiele różnych robotów Yamaha.

Linia montażowa o wysokiej przepustowości
oparta na modułowych przenośnikach liniowych LCM100 (2).

Moduł przenośnika liniowego LCM100
umożliwia konfigurację szybkiej linii transferowej bez postojów.

Liniowy przenośnik modułowy LCM100.
Przykłady zastosowań transferowych.

Film opisujący możliwości konfiguracji przenośników liniowych LCM100. Systemy LCM100 dają bardzo dużo swobodę konfiguracji dzięki modułowej budowie.

Skontaktuj się z nami, jeśli rozważasz zakup tej aplikacji.

Robot kartezjański wykorzystujący napęd liniowy
o dużym skoku i wysokiej precyzji.

Urządzenie przeznaczone do wykonywania szybkiego transferu.

Jest to aplikacja wykorzystująca robota liniowego zdolnego
do transferu transferu elementów z dużą prędkością.

Dzięki tej aplikacji eliminowane są również nieregularne tony,
losowy wybór pracy i zmiany linii.

Film promocyjny
Modułowy przenośnik liniowy LCM100

Film przedstawia główne cechy modułowych przenośników liniowych LCM100.

Film Promocyjny
Roboty jednoosiowe serii Phaser

Dozowanie

Robot Kartezjański

Aplikacja do kładzenia uszczelki na elementy silnika
z wykorzystaniem systemu wizyjnego.

Dysza dozownika jest przymocowana do robota kartezjańskiego (typ SXYX), tak aby proces był w pełni zautomatyzowany.

Do rozpoznania położenia i wykrycia krawędzi elementów wykorzystany został system wizyjny Yamaha iVY. System ten wykrywa wszystkie odchylenie zapewniając stałą jakość i automatyczną korekcję dozowania w czasie rzeczywistym.

Robot Kartezjański
Aplikacja do kładzenia uszczelki na elementu silnika.

Silnik pompy synchronizuje się z prędkością robota.

Optymalna prędkość robocza jest używana dla linii prostych i krzywych, co znacznie skraca czas cyklu. Ilość dozowanego materiału jest również dokładnie kontrolowana, pozwala to na dokładne dozowanie tej samej ilości materiału nawet wtedy, gdy zmienia się prędkość ruchu robota.

Robot Kartezjański
Dozowanie z optymalizacją prędkości.

Robot działa z optymalną prędkością dla każdego regionu ścieżki aplikacji. Pozwala to na skrócenie czasu oczekiwania na zakończenie operacji a także gwarantuję stałą, powtarzalną jakość.

Robot Kartezjański
Aplikacja dozowania z wykorzystaniem stołu obrotowego.

Dozowanie odbywa się za pomocą podwójnego linii sterowanej za pomocą kontrolera RCX340.

Podczas dozowania po jednej stronie można przygotować preparaty , umożliwiając nieprzerwane działanie, aby znacznie zwiększyć produktywność. Stała prędkość jest utrzymywana, nawet jeśli ścieżka ma skomplikowane krzywe.

Montaż

Linia montażowa o wysokiej przepustowości
oparta na modułowych przenośnikach liniowych LCM100.

Linia wykorzystuje następujące roboty Yamaha: Przenośnik liniowy LCM100, robota Kartezjańskiego oraz robota liniowego z napędem jednoosiowym.

Na Międzynarodowej Wystawie Robotów 2013 pokazano konfigurację demonstracyjną „linii montażowej prędkościomierza Yamaha” dla sportowego modelu Yamaha PAS. Jest to unikalny system wykorzystujący wiele różnych robotów Yamaha

Linia montażowa o wysokiej przepustowości oparta
na modułowych przenośnikach liniowych LCM100 (2).

Moduł przenośnika liniowego LCM100 umożliwia konfigurację szybkiej linii transferowej bez postojów.

Paletyzacja

Robot przegubowy, Robot SCARA,
Jednoosiowy robot o dużym skoku.

Aplikacja do paletyzacji.

Jednoosiowy robot liniowy zapewnia robotom sześcio-osiowym dodatkową oś, w której roboty mogą się poruszać.

Dzięki temu mogą one transportować elementy pomiędzy stanowiskami. Robot SCARA wykonuje operacje Pick and place podczas gdy roboty sześcio-osiowe wykonują zmiany palet.

Dzięki takiej aplikacji transfer między procesami jest szybki, bezawaryjny i bardziej wydajny.

Robot SCARA Typu Orbit.
Robot do szybkiej paletyzacje bez „pola martwego”.

SCARA ORBIT (YK350TW) może działać na całym obszarze bezpośrednio pod urządzeniem. Umożliwia to znaczne zmniejszenie wielkości sprzętu. Połączenie wysokiej prędkości (0,32 sekundy standardowego czasu cyklu) i wysokiej precyzji pozycjonowania (oś XY ± 0,01 mm) pozwala jednocześnie poprawić jakość i produktywność.

Pick & Place

Robot SCARA typu Orbit
Szybki robot do zadań typu Pick and place.

Robot Scara orbit z możliwością obrotu (360 stopni) nie posiada pola martwego gdzie wykonywanie pracy jest ograniczone ze względu na konstrukcję.

Robot zapewnia bardzo szybki standardowy czas cyklu i niezwykle wysoką dokładność. Robot wykonuję podobną pracę do robotów typu Delta, z tą różnicą, że jest znacznie mniejszy.

Robot SCARA Typu Orbit.
Robot do szybkiej paletyzacje bez „pola martwego”.

SCARA ORBIT (YK350TW) może działać na całym obszarze bezpośrednio pod urządzeniem. Umożliwia to znaczne zmniejszenie wielkości sprzętu.

Połączenie wysokiej prędkości (0,32 sekundy standardowego czasu cyklu) i wysokiej precyzji pozycjonowania (oś XY ± 0,01 mm) pozwala jednocześnie poprawić jakość i produktywność

Śledzenie przenośnika

Robot SCARA
Szybkie śledzenie przenośnika

Kamera wizyjna wykrywa położenie i orientację części poruszających się na przenośniku, a robot SCARA znając dokładną pozycje przenośnika i elementów- odbiera je z linii.

Pojedynczy kontroler może zapewnić jednolitą kontrolę nad robotem, kamerą, oświetleniem i śledzeniem.

Zapewniamy najlepsze rozwiązania

YAMAHA MOTOR oferuje najlepsze rozwiązania w zakresie automatyzacji do różnych zastosowań w różnych sektorach przemysłu.

Dokręcanie śrub / wiercenie

Dwuramienny robot kartezjański
Jedno ramie dozuję, drugie ramię wkręca śruby.

Jest to dwuramienny robot kartezjański, który wykorzystuje wkrętarkę i dozownik, jednoosiowy robot na osi X i umożliwia pracę asynchroniczną.

Zapewnia wysoką wydajność nawet wtedy, gdy w przeciwległych narożnikach wymagane jest jednoczesne dokręcanie śrub, na przykład na głowicy cylindrów silnika lub przekładni. [Robot Kartezjański NXY-W]

Linia montażowa o wysokiej przepustowości
oparta na modułowych przenośnikach liniowych LCM100.

Moduł przenośnika liniowego LCM100
Umożliwia konfigurację szybkiej linii transferowej bez postojów.

Lutowanie

Robot Lutowniczy RECCO Re-1100

 

Kontrola wizyjna

Robot kartezjański 
Urządzenia do kontroli płytek drukowanych – Funkcja podwójnego napędu umożliwia zsynchronizowane sterowanie.

Wykorzystując oś „dual carrier” z dwoma nośnikami umieszczonymi na pojedynczej płaszczyźnie XY aplikacja wykorzystuje „funkcję podwójnego napędu” do synchronicznego sterowania dwiema osiami.

Linia do montażu głośników Yamaha.

Zapewnia szybki transfer, a proces produkcji jest modularny. Proces produkcyjny można wcześniej skonfigurować w jednostkach modułów.

Zależnie od potrzeb zakres etapów produkcji można zwiększyć bądź zmniejszyć, umieszczając moduły na podstawie, która może być zredukowana bądź rozszerzona o dodatkowe moduły.